“مراسم جشنواره عـکـس پــنــج دوره 2023”

The ceremony of the 4th International 5Photo Award Festival  (2023)

پوستر جشنواره بین المللی جایزه عکس 5
45-1

بخش‌هایی از افتتاحیه جشنواره بین المللی جایزه عکس 5

موزه هنرهای معاصر تهران – 1402