مـراســم جــایـزه بین‌المللی

“عـکـس پــنــج”

 

‎بـــزرگـداشــت عـبــاس کـیـــــارســـــتــمی
‎بــخـــش ویـــژه جـــایـــزه عــکـس پـنــــج
‎اهـــداء جــوایـز و نـمایـش آثـــــار بـــــرتــر
در موزه سینمای ایران/ سالن سینماتوگراف
‎یــــکــم تــــیـــر ماه ۱۳۹۹ / ســاعـــت ۱۷

‎اهـــداء جــوایـز و نـمایـش آثـــــار بـــــرتــر
در موزه سینمای ایران/ سالن سینماتوگراف
‎یــــکــم تــــیـــر ماه ۱۳۹۹ / ســاعـــت ۱۷

‌‌‎افتتــاحیه نمایشــگاه جـایــــزه بین‌المـللی عـکـس پــنـــج
‌‌‎در گالری ثـالـث / جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹ / ساعت ۱۶ الی ۲۲
‌‌‎نمایشگاه تا تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۲۲ ادامه داشت

‌‌‎ثبت تک درخت روستای آرو
‌‌‎بزرگداشت ” عباس کیارستمی “

ثبت تک درخت عباس کیارستمی
ساخت مستند تک درخت عباس کیارستمی
ساخت تندیس جایزه عکس پنج
پوستر جایزه عکس پنج
بزرگداشت عباس کیارستمی