مـراســم جــایـزه بین‌المللی

“عـکـس پــنــج”

 

‎بـــزرگـداشــت عـبــاس کـیـــــارســـــتــمی
‎بــخـــش ویـــژه جـــایـــزه عــکـس پـنــــج
‎اهـــداء جــوایـز و نـمایـش آثـــــار بـــــرتــر
در موزه سینمای ایران/ سالن سینماتوگراف
‎یــــکــم تــــیـــر ماه ۱۳۹۹ / ســاعـــت ۱۷

‎اهـــداء جــوایـز و نـمایـش آثـــــار بـــــرتــر
در موزه سینمای ایران/ سالن سینماتوگراف
‎یــــکــم تــــیـــر ماه ۱۳۹۹ / ســاعـــت ۱۷

‌‌‎افتتــاحیه نمایشــگاه جـایــــزه بین‌المـللی عـکـس پــنـــج
‌‌‎در گالری ثـالـث / جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹ / ساعت ۱۶ الی ۲۲
‌‌‎نمایشگاه تا تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۲۲ ادامه داشت

ثبت تک درخت عباس کیارستمی
ساخت مستند تک درخت عباس کیارستمی
ساخت تندیس جایزه عکس پنج
پوستر جایزه عکس پنج
بزرگداشت عباس کیارستمی