“مراسم جشنواره عـکـس پــنــج دوره 2022”

تهران فوکا، نمایندگی فوجی فیلم در ایران

نمایش منتخب عکس‌های جایزه بین المللی عکس پنج در سفارت ژاپن

Exhibition of selected photos of the Five International Photo Award at the Embassy of Japan