جایزه بین المللی عکس 5

مـوسسه پیشـرو پارسیــــان امـــــرداد

 مجری انحصاری جشنواره بین‌المللی جایزه عکس پنج
Abbas Kiarostami

Photo by Sasan Tavakol Farsani

جایزه عکس پنج

جایزه بین المللی عکس پنج یک رویداد بین المللی در حوزه عکس و ویدیو آرت می باشد و قصد آن ایجاد پلی ارتباطی بین کشورهای مختلف جهان و تبادل اندیشه و فرهنگ های مختلف با این سرزمین پهناور بوده است، این جایزه خود را وامدار ثبت تک درختی می داند که در حومه ی دماوند واقع در روستای آرو حدود 500 سال ریشه دوانده است.

این درخت هرساله در فصول مختلف سوژه ی عکس های عباس کیارستمی کارگردان و عکاس بین المللی قرار گرفته است، عکس های این درخت در گالری های مطرح جهان از جمله ژرژ پمپیدو در پاریس و موزه هنرهای معاصر نیویورک به نمایش گذاشته شده است، این تک درخت حدود 5 سال پیش توسط مهدی شادی زاده عکاس-مستند ساز و بنیانگذار جایزه عکس پنج به ثبت رسیده است و برای تجلیل هر ساله از این سمبول فرهنگی و نمادین که بهترین اثر و یادآور این کارگردان و عکاس بزرگ می باشد، دلیلی بر بنیان این جشنواره بوده است.

نام “5” برگفته شده از فیلم “5” ساخته عباس کیارستمی می باشد، این فیلم در سال 2003 میلادی ساخته شد، این فیلم در برگیرنده 5 نما است، که هر کدام به طور متوسط دارای زمانی در حدود 16 دقیقه هستند، نام پنج در اواخر سال 1398 توسط شورای سیاست گزاری برای این جشنواره انتخاب شد.

The 5 Photo Award is an international event for photography and video art.(The Purpose is Inanimate nature & Landscape)

5PhotoAward festival

The 5 Photo Award is an international event for photography and video art with the intention to create a bridge between different countries and cultures. The festival is inspired by a 500 years old tree in the suburb of Damavand, located in the village of Aro.

This tree has been the subject of photographs of international director and photographer Abbas Kiarostami every year in different seasons for many years. His photographs have been exhibited under the title “Snow White” in world-renowned galleries such as the Centre Pompidou in Paris and the Museum of Contemporary Art in New York.

About 5 years ago, Mehdi Shadizadeh, a documentary photographer and filmmaker and the founder of 5 Photo Award photographed this tree again and created the festival to celebrate this cultural and iconic symbol, which symboliyes Abbas Kiarostami’s artistic legacy.

The number “5” is derived from the movie “5” made by Abbas Kiarostami, which has been published in 2002 and contains 5 scenes with the average duration of 16 minutes.

کیارستمی

 Photo by Sasan Tavakol Farsani

by Mahdi Shadizadeh & Hamid Hadinejad

Abbas Kiarostami Golden Camera Award

The New Look Award  is the most important award of the international 5photo Award festival

The New Look Award: includes photos in which the composition is no longer important in photography and the subject. And photos included in this section in which the concept is developed through experimental movements, including playing with the shutter and aperture, etc. for close up. Abstraction of photos is done as much as possible, which includes photomontage.

جایزه نگاه نو

جایزه نگاه نو, مهترین جایزه جشنواره بین المللی جایزه عکس پنج

جایزه نگاه نو: شامل عکس هایی میشود که در آن دیگر کمپوزیسیون در عکاسی و سوژه مهم نمی باشد.و عکسهایی شامل این بخش میشود که در آن مفهوم به طریق حرکت های اکسپریمنتال از جمله بازی با شاتر و دیافراگم و …. برای نزدیک کردن هرچه بیشتر عکس به انتزاع انجام میگیرد که فوتومونتاژ هم شامل این بخش می شود.

5 Intl. Photo Award establishes prize named after Abbas Kiarostami

5 Intl. Photo Award establishes prize named after Abbas Kiarostami

TEHRAN – The organizers of the 5 International Photo Award have launched a prize named after the world-renowned Iranian filmmaker and photographer Abbas Kiarostami.

The Abbas Kiarostami Gold Camera will be awarded to the top work in the New Look category for the first time in the fourth edition of the award ceremony on June 22, which is Kiarostami’s birthday.

The prize is a statue of Kiarostami’s hands holding a gold camera.

“Numerous photographers from Italy, Japan, France, Turkey and several other countries submitted their works to the festival, therefore, we decided to establish the prize to represent our country,” 5 International Photo Award president Mehdi Shadizadeh said in a press release published on Monday

more 

Perspective documentary by Abbas Kiarostami – Mr. Shadmehr Rastin (critic – screenwriter)

A performance of the poetry reading of the poems of Abbas Kiarostami by Ms. Nazanin Farahani and Mr. Armin Delam in Persian and Italian languages ​​with the playing of the cello by Ms. Anahita Izadparsa and the painting of Mr. Hamid Hadinejad on the 22 June in honor of Abbas Kiarostami and the opening of the fourth period of the International photo award at the main ramp of Tehran Museum of Contemporary Arts

Documentary on the way of looking – Mr. Hamid Hadinejad (painter – researcher)

جشنواره بین المللی عکس 5

عکس‌های منتخب جشنواره بین‌المللی جایزه عکس پنج سال 2023

Selected Photos of the Festival

نفرات برگزیده جشنواره بین‌المللی عکس پنج سال 2023

The first photo prize of the fourth edition of the international 5photo Award festival, was jointly awarded to Ms. Fateme Rouhani from Iran and Mr. Serkan Kolak from Turkey.

The first prize for the photo in New Look (Abbas Kiarostami) went jointly to Mr. Saeed Rezvanian from Iran and Ms. Chiharu Horii from Japan.

New Look

(Abbas Kiarostami)

 

 

 

The first prize for the photo in New Look (Abbas Kiarostami) went jointly to Mr. Saeed Rezvanian from Iran and Ms.

Chiharu Horii from Japan.

 

 

The first photo prize of the fourth edition of the international 5photo Award festival, was jointly awarded to Ms. Fateme Rouhani from Iran and Mr. Serkan Kolak from Turkey.

The first photo prize of the fourth edition of the international 5photo Award festival, was jointly awarded to Ms. Fateme Rouhani from Iran and Mr. Serkan Kolak from Turkey.

The special award of the technical complex in the fourth edition of the international 5Photo Award festival of went to Mr. Noorian from Iran.

Ms. Lili Golestan’s special award went to Mr. Mehdi Abbasi in the fourth edition of the International 5Photo Award Festival.

The first video art prize of the 4th international 5Photo Awsrd Festival, is awarded to Mr. Sajjad Dadpour

ویدئو آرت‌های منتخب جشنواره بین‌المللی عکس 5 سال 2023

Selected video arts of the International 5Photo Award Festival

عکس‌های منتخب جشنواره بین‌المللی جایزه عکس پنج سال 2022

Selected Photos of the Festival

نفرات برگزیده جشنواره بین‌المللی عکس پنج سال 2022

سالار چرمی

> Photo by
Salar Charmi

سالار چرمی
مریم رئوفی منش
مریم رئوفی نژاد - نفر اول

Photo by
Maryam
Raoufi Manesh

سجاد دادپور

> Video by
Sajad Dadpour

ویدئو آرت‌های منتخب جشنواره بین‌المللی عکس 5 سال 2022

Selected video arts of the International 5Photo Award Festival

عکس‌های منتخب جشنواره بین‌المللی جایزه عکس پنج سال 2021

Selected Photos of the Festival

نفرات برگزیده جشنواره بین‌المللی عکس پنج سال 2021

علی گندمی برنده جشنواره بین المللی عکس پنج

> Photo by
Ali Gandomi

Photo by Ali Gandomi
جایزه عکس پنج سال 2021
Photo by Saeed Rezvanian

Photo by
Saeed Rezvanian

ویدئو آرت‌های منتخب جشنواره بین‌المللی عکس 5 سال 2021

Selected video arts of the International 5Photo Award Festival