2021

سینماتک موزه هنرهای معاصر

 

 

یک هفته با کیارستمی شامل : مستندهای پرتره ای از عباس کیارستمی ساخته کارگردان ها و مستند سازهای داخلی و خارجی

A week with Kiarostami includes: portrait documentaries of Abbas Kiarostami made by directors and domestic and foreign documentaries