ثبت تک درخت عباس کیارستمی

ثبت تک درخت عباس کیارستمی

مهدی شادی زاده، مستندساز و عکاس درباره ساخت مجسمه عباس کیارستمی، گفت: حدود دو سال پیش زمانیکه مستند همراه با باد را می ساختم به این فکر افتادم تک درختی که در مجموعه عکس های سفید برفی عباس کیارستمی است و همه ما آن را در مجموعه آثار این کارگردان بزرگ دیدیم را ثبت کنم زیرا عباس کیارستمی در فصول مختلف از این درخت عکاسی کرده اما عکسی که در مجموعه سفید برفی بوده جهانی شده است.

لینک های خبری :

ایرنا